Дипломне проектування

Теми кваліфікаційних робіт і дипломних проектів (робіт) 2018

Теми кваліфікаційних робіт студентів ІI курсу факультету низькотемпературної техніки та інженерної механіки денної форми навчання, що навчаються за СВО «Магістр» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» освітньої програми «Кріогенна техніка і технології»

ПІБ Тема, анотація Керівник яДата,я яаудиторіяя яЧася язахистуя
1 Головинський
Денис Леонідович
 Тема: Теоретичне дослідження схем подачі та газифікації зрідженого природного газу на суднах-газоходах.
 Анотація: Проведений аналіз існуючих схем подачі і газифікації зрідженого природного газу, який використовується в якості палива на суднах-газоходах. Запропонована схема паливної системи, яка дозволяє використовувати холод зрідженого природного газу для кондиціонування повітря на судні.
д.т.н., доц. Кравченко М.Б. 20 грудня 2018,
Дв-09
з 11:00
2 Іванов
Микита Юрійович
 Тема: Теоретичне дослідження циклів і схем установок реконденсації зрідженого природного газу на суднах-газовозах.
 Анотація: Проведений аналіз існуючих циклів і схем установок для  реконденсації зрідженого природного газу на суднах-газовозах. Виявлені переваги і недоліки кожної з розглянутих схем. Зроблені рекомендації щодо використання тих чи інших схем на суднах різного типу.
 д.т.н., доц. Кравченко М.Б. 20 грудня 2018,
Дв-09
з 11:00
3 Бородуліна
Ганна
Віталіївна
 Тема: Техніко-економічне дослідження схемних рішень установок для кріотерапії всього тіла.
 Анотація: Розглянуті існуючи типи установок для кріотерапії всього тіла. Проведений техніко-економічний аналіз існуючих схем установок для кріотерапії всього тіла. Зроблені рекомендації щодо використання тих чи інших схем установок для кріотерапії всього тіла в Україні.
д.т.н., доц. Кравченко М.Б. 20 грудня 2018,
Дв-09
з 11:00
4 Пилипчук
Сергій  Миколайович
 Тема: Дослідження можливості підвищення ефективності повітророздільної установки середнього тиску для одержання рідкого кисню.
 Анотація: У зв′язку з ростом тарифів на електроенергію головним завданням при проектуванні повітророздільних установок (ПРУ) є досягнення в них мінімально можливого споживання енергоресурсів. У роботі аналізуються різні способи підвищення виходу рідкого кисню в установках середнього тиску. На прикладі ПРУ К-0,5 показано, що впровадження запропонованих способів істотно підвищує в ній виробництво рідкого кисню. Подальше вдосконалення цієї установки дозволить знизити питомі витрати електроенергії до 1,0…1,1 кВт*год/кг.
к.т.н., доц. Цветковська Л.Н. 20 грудня 2018,
Дв-09
з 11:00
5 Каретов
Артем Олександрович
 Тема: Аналіз ефективності систем регазифікації зрідженого природного газу.
 Анотація: Зріджений природний газ (ЗПГ) широко використовується як високоефективний енергоносій, який доставляється метановозами у прийомні термінали країн-імпортерів. Доведено, що при регазифікації ЗПГ існує можливість виробництва корисної роботи без витрат енергії від зовнішніх джерел. Розглянуті схеми установок регазифікації і проаналізована ефективність   виробництва енергії при утилізації холоду ЗПГ.
 к.т.н., доц. Цветковська Л.Н. 20 грудня 2018,
Дв-09
з 11:00
6 Герман
Володимир Олегович
 Тема: Аналіз втрат рідкого кисню при експлуатації газифікаційної установки продуктивністю 300 м3/год газоподібного кисню під тиском 16,5 МПа.
 Анотація: При експлуатації газифікаційної установки (ГУ), призначеної для перетворення рідкого кріогенного продукту у газоподібний стан, спостерігаються великі втрати продукту – через ізоляцію цистерни з навколишнього середовища, через шланг наповнення-спорожнення рідкого продукту, через випар рідини у випарнику підйому тиску у ємності та ін. У роботі аналізуються  ці втрати на прикладі ГУ продуктивністю 300 м3/год газоподібного кисню під тиском. Аналіз і порівняння цих втрат дозволить їх мінімізувати.
 к.т.н., доц. Цветковська Л.Н. 20 грудня 2018,
Дв-09
з 11:00
7 Мануйлов
Кирило Володимирович
 Тема: Термодинамічний аналіз кріогенної установки для отримання рідкого кисню.
 Анотація: Проведено термодинамічний розрахунок схеми кріогенної системи для зріджування кисню, в результаті якого обчислено термодинамічні властивості робочих тіл у вузлових точках та енергетичні показники установки. Виконано проектування теплообмінного апарату і ректифікаційної колони. Для проведення термодинамічного аналізу розраховані ексергетичні функції робочих тіл у вузлових точках схеми. На основі створених ексергетичних балансів обчислено втрати від необоротностей процесів та ККД для всієї установки та окремих ії підсистем. Зроблено висновки з отриманих результатів.
 д.т.н., проф. Троценко О.В. 20 грудня 2018,
Дв-09
з 11:00
8 Сушильников
Ігор Володимирович
 Тема: Дослідження термодинамічної ефективності простого дросельного циклу і дросельної ступені остаточного охолодження.
 Анотація: Розроблено математичні моделі для термодинамічних розрахунків простого дросельного циклу і дросельної ступені остаточного охолодження для рефрижераторного і зріджувального режимів. Створено алгоритми та реалізовано програми для термодинамічних розрахунків означених схем і визначення оптимальних тисків прямого потоку для різних цільових функцій. Показано, що для всіх розглянутих систем основні критерії, що характеризують термодинамічну ефективність розглянутих схем, має місце максимум в залежності від тиску прямого потоку. Положення максимумів різних цільових функцій відрізняються. Причому оптимальні тиски абсолютних показників (холодопродуктивності, коефіцієнта зрідження) менше відповідних значень для відносних критеріїв (ексергетичного ККД, холодильного коефіцієнту).
 д.т.н., проф. Троценко О.В. 20 грудня 2018,
Дв-09
з 11:00
9 Стоянов
Володимир Анатолійович
 Тема: Аналіз термодинамічної ефективності вузла ректифікації кріогенної установки для отримання рідкого кисню.
 Анотація: Створено термодинамічну модель для кріогенної зріджувальної установки, що складається з рівнянь процесів в ії елементах, матеріальних і енергетичних балансів, а також прийнятих вихідних даних. Виходячи з цієї моделі розраховано ексергетичні функції у вузлових точках схеми. Для вузла ректифікації, що складається із колон і переохолоджувачів, отримані рівняння ексергетичних балансів елементів цього вузла. На основі отриманих рівнянь розраховано ексергетичні втрати і ККД для вузла ректифікації. Зроблено висновки з отриманих результатів.
 д.т.н., проф. Троценко О.В. 20 грудня 2018,
Дв-09
з 11:00

 

Теми кваліфікаційних робіт студентів ІI курсу факультету низькотемпературної техніки та інженерної механіки денної форми навчання, що навчаються за СВО «Магістр» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» освітньої програми «Холодильні машини і установки» 

ПІБ Тема, анотація Керівник яДата,я яаудиторіяя яЧася язахистуя
1 Журавльов
Олексій Сергійович
 Тема: Дослідження ежекторної машини з різними фазами змішуваних потоків.
 Анотація: У роботі розглянуто струминні апарати з різними фазовими станами потоків. Представлено схемно-циклові рішення каскадних ежекторних холодильних машин на робочих речовинах R600 у верхньому каскаді та R744 в нижньому. Проведено розрахунки ежекторів з активним потоком у вигляді насиченої пари та недогрітої рідини. Установлено ефективність запропонованих термодинамічних циклів.
д.т.н., проф.  Морозюк Л.І. 13 грудня 2018,
Дв-213
з 9:00
2 Балинський
Валентин Олегович
 Тема: Дослідження сучасної інтегрованої системи опалення приватного будинку.
 Анотація: Задача економічно ефективного нагрівання води, яка використовується в якості теплоносія в системах водяного опалення та гарячого водопостачання, була і залишається актуальною незалежно від способу здійснення цих процесів, конструкцій системи опалення та джерел отримання тепла. Як приклад, приведено деякі характеристики систем опалення будинку площею 180 м2, для опалення якої потрібно приблизно 10-12 кВт теплової енергії. Для житлового будинку розраховано кілька основних систем опалення, які відрізняються між собою за рядом показників, починаючи від типу палива і закінчуючи надійністю та економічною доцільністю. На основі порівняльного аналізу вибрано систему опалення з тепловим насосом.
 д.т.н., проф.  Морозюк Л.І. 13 грудня 2018,
Дв-213
з 9:00
3 Єрема
Володимир Юрійович
 Тема: Термодинамічний аналіз каскадної холодильної машини для рефконтейнерів.
 Анотація: У роботі розглянуто дві конструктивні схеми каскадних машин: з робочою речовиною R23 в нижніх каскадах і робочими речовинами R507 і R744 в верхніх каскадах. Для конкретного температурного режиму циклів вирішено «транспортну» задачу оптимізації: визначено мінімальні масогабаритні характеристики компресорів, що входять в холодильну машину рефконтейнера для транспортування заморожених туш блакитного тунця. Здійснено термодинамічний аналіз циклу каскадної машини з робочими речовинами R507 і R744 з використанням ентропійно-циклового методу. Визначено найбільш проблемні елементи машин і намічено шляхи їх вдосконалення.
к.т.н., доц.  Соколовська-Єфименко В.В. 18 грудня 2018,
Дв-213
з 9:00
4 Тесля
Роман Анатолійович
 Тема: Дослідження об’ємних та енергетичних характеристик сучасних поршневих компресорів.
 Анотація: При проектуванні холодильної машини підбір компресора здійснюється на підставі його теплового розрахунку, кінцевим результатом якого є визначення теоретичної об’ємної продуктивності Vта споживаної потужності Ne. Для визначення цих величин необхідно знати об’ємні та енергетичні коефіцієнти: коефіцієнт подачі λ, індикаторний ηi і механічний ηм. В роботі на підставі експериментальних даних, наявних в новітній технічній літературі, проведено порівняльний аналіз об’ємних та енергетичних коефіцієнтів поршневих компресорів різних виробників, отриманих експериментальним і розрахунковим шляхом, встановлено робочі режими, в яких збіжність результатів задовольняє інженерній точності розрахунків додаткових коефіцієнтів, що дозволили отримати достовірні результати теплових розрахунків.
к.т.н., доц.  Соколовська-Єфименко В.В. 18 грудня 2018,
Дв-213
з 9:00
5 Мельник
Сергій Ігорович
 Тема: Дослідження тепловикористальної холодильної машини машини з CO2 робочою речовиною.
 Анотація: Приведено схемно-циклові рішення низькотемпературної тепловикористальної холодильної машини з СО2 робочою речовиною. Термодинамічні процеси силового циклу відбуваються в надкритичній області для СО2, холодильного – у надкритичній та двофазній. Холодильний цикл представлено двоступеневою холодильною машиною, що забезпечує виробництво холоду на рівні –50°С. Оцінено енергетичну ефективність розроблених схемно-циклових рішень. Розроблено схеми низькотемпературних машин на СО2 для виробництва рідкої вуглекислоти.
 д.т.н., проф.  Морозюк Л.І. 14 грудня 2018,
Дв-213
з 9:00
6 Собко
Павло Юрійович
 Тема: Термодинамічний аналіз зовнішніх необоротностей в теплообмінниках холодильних машин.
 Анотація: В роботі виконано термодинамічний аналіз повітряних теплообмінних апаратів парової компресорної холодильної машини. Досліджено вплив зовнішньої незворотності на витрату потужності в компресорі для робочих речовин R-134a, R-507 і R-600a. Виконано порівняльний аналіз енергоспоживання в машині для зазначеної групи робочих речовин для фіксованих значень температури навколишнього середовища (20°C) і температури повітря в охолоджуваному об’єкті (–5°C). Незворотності в апаратах віднесено до незалежних вхідних параметрів і визначено як різницю температур на теплопередавання у відповідних апаратах. Температури конденсації і кипіння визначалися з урахуванням величин незворотностей (Δtk=10;15;20°C; Δt0=10;8;5°C). Результатом дослідження є споживчі характеристики машини (витрата потужності в компресорі) на різних робочих речовинах при різних поєднаннях величин незворотностей в апаратах і пошук оптимальних температурних режимів.
 д.т.н., проф.  Морозюк Л.І. 18 грудня 2018,
Дв-213
з 9:00