Історія кафедри

Кафедра кріогенної техніки (КТ) в сучасному форматі утворена у 2013 році, очолює кафедру доктор технічних наук, професор Симоненко Юрій Михайлович.

File0455Прийнято вважати, що витоки виникнення кафедри кріогенної техніки йдуть ще від п’ятидесятих років минулого століття. У 1958 році наказом ректора Одеського технологічного інституту харчової та холодильної промисловості Мартиновського Володимира Сергійовича на базі кафедри холодильних машин було створено нову кафедру глибокого охолодження, транспорту і розподілу газу. Першим керівником кафедри став доцент Алексєєв Валентин Петрович, який водночас був проректором з наукової роботи інституту.

Володіючи фундаментальною теоретичною підготовкою і маючи широкий спектр наукових інтересів, Валентин Петрович організував згуртований колектив вчених і викладачів. Були підготовлені навчально-методичні матеріали та створено лабораторну базу для підготовки фахівців в області глибокого холоду.

У 1971 році було організовано кафедру кріогенних машин. Вона охоплювала область кріогенної техніки на рівні водневих і гелієвих температур. Керівником кафедри був призначений професор Наєр В’ячеслав Андрійович.

Криогеника в медицине. Асп. Кабанов А.С., Мартыновский В.С., Наер В.А.

Довгий час кафедри кріогенних установок і кріогенних машин існували паралельно. Вони готували фахівців і аспірантів, кожна за своїм профілем. Науковими підрозділами кафедр виконувався великий обсяг держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних робіт. У 80-ті роки з кафедри кріогенних установок виділилася кафедра технічної кріофізики під керівництвом професора Лавренченко Георгія Костянтиновича. Згодом кафедри кріогенних установок і кріогенних машин було об’єднано, нова кафедра, що утворилась, отримала назву  «Кафедра кріогенної техніки», у 2002 році її очолив професор Бондаренко Віталій Леонідович.

Наукові інтереси фахівців вищевказаних кафедр охоплювали широкий спектр прикладних задач: оптимізація режимів повітро-роздільних установок; дослідження тепломасообмінної апаратури кріогенних установок; вивчення дросельних, вихрових і мікроохолоджуючих систем, в тому числі таких, що працюють на сумішах холодильних агентів; кріомедицина та кріогенні системи життєзабезпечення. Світове визнання отримали роботи в області термодинамічних та теплофізичних властивостей робочих тіл.

На кафедрі було захищено 10 докторських і понад 65 кандидатських дисертацій. Ряд співробітників отримали звання Заслуженого діяча науки України, а професор Наєр В. А. став Лауреатом державної премії України. В даний час основними науковими напрямками кафедри стали: математичне моделювання кріогенних систем; перспективи використання в холодильній і кріогенній техніці сумішей холодоагентів; дослідження в галузі транспорту, зберігання, скраплення і поділу природного газу та криогенні технології отримання рідкісних газів з повітря. Останнім напрямом керує професор Бондаренко В. Л.

Особлива увага приділяється співпраці з провідними енергетичними закладами вищої освіти і кріогенними підприємствами. Співробітники кафедри – учасники багатьох міжнародних конференцій і виставок. Результати досліджень знайшли відображення в великій кількості наукових публікацій у провідних виданнях та методичних матеріалах кафедри.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA