Історія кафедри

У 1958 році наказом ректора Мартиновського В.С. на базі кафедри холодильних машин була сформована нова кафедра глибокого охолодження, транспорту і розподілу газу. Першим керівником кафедри став доцент Алексєєв В. П., який також був проректором з наукової роботи інституту. Володіючи фундаментальної теоретичною підготовкою і маючи широкий спектр наукових інтересів, Валентин Петрович організував згуртований колектив вчених і викладачів. Були підготовлені навчально-методичні матеріали та створено лабораторну базу для підготовки фахівців в області глибокого холоду.

У 1971 році організована кафедра кріогенних машин. Вона охоплювала область кріогенної техніки на рівні водневих і гелієвих температур. Керівником кафедри був призначений професор Наєр В. А.

Довгий час кафедри кріогенних установок і кріогенних машин існували паралельно. Вони готували фахівців і аспірантів, кожна за своїм профілем. Науковими підрозділами кафедр виконувався великий обсяг держбюджетних і госпрозрахункових НДР. У 80-ті роки з кафедри кріогенних установок виділилася кафедра технічної кріофізікі, керована професором Лавренченко Г.К.. Кафедри кріогенних установок і кріогенних машин були об’єднані в кафедру кріогенної техніки, яку з 2002 року очолив професор Бондаренко В. Л.

Наукові інтереси фахівців вищевказаних кафедр охоплювали широкий спектр прикладних задач: оптимізація режимів ВРУ; дослідження тепломасообмінних апаратури кріогенних установок; вивчення дросельних і вихрових і мікроохлаждающіх систем, в тому числі які працюють на сумішах агентів; кріомедицини і криогенні системи життєзабезпечення. Світове визнання отримали роботи в області термодинамічних і теплофізичних властивостей робочих тіл.

На кафедрі було захищено 10 докторських і понад 65 кандидатських дисертацій. Ряд співробітників отримали звання Заслуженого діяча науки України, а професор Наєр В. А. став Лауреатом державної премії України. В даний час основними науковими напрямками кафедри стали: математичне моделювання кріогенних систем; перспективи використання в холодильній і кріогенної техніки сумішей холодоагентів; дослідження в галузі транспорту, зберігання, скраплення і поділу природного газу і криогенні технології отримання рідкісних газів з повітря. Останнім напрямом керує Бондаренко В. Л.

Особлива увага приділяється співпраці з провідними енергетичними вузами і кріогенними підприємствами. Співробітники кафедри – учасники багатьох міжнародних конференцій і виставок. Результати досліджень знайшли відображення в десятках наукових журналів і методичних матеріалах кафедри.