Навчальні дисципліни

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі кріогенної техніки

№ з/п Повне найменування дисципліни (скорочене) Години
1 Теоретичні основи холодильної техніки (ТОХТ) 230
2 Кріогенна техніка (КТ) 14
3 Основи конструювання обладнання для зберігання та транспорту зріджених газів (ОКОЗтаТЗГ) 67
4 Кріогенні технології здобування рідкісних газів (КТЗРГ) 54
5 Кріогенна техніка і низькотемпературні машини(КТіНМ) 72
6 Повітророздільні установки  для одержання кріогенних продуктів (ПРУдляОКП) 61
7 Установки зрідження та розділення газових сумішей (УЗРГС) 36
8 Низькотемпературні холодильні машини (НТМ) 46
9 Кріогенні технології виробництва і транспортування зріджених природних газів (КТВіТЗПГ) 92
10 Холодильні машини (ХМ) 155
11 Холодильні машини спеціального призначення (ХМСП) 75
12 Повітророздільні установки (ПРУ) 91
13 Газифікаційні установки (ГУ) 63
14 Транспортування та зберігання зріджених природних газів(ТЗЗПГ) 60
15 Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів (МЗТКМ) 172
16 Термодинамічний аналіз дійсних циклів (ТАЦ) 67
17

18

19

Моделювання процесів кріогенної техніки (МПКТ)

Сучасні тепловикористовуючі холодильні машини (СТХМ)

Теплові насоси та ситеми когенерації

89

72

45