Навчальні дисципліни

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі кріогенної техніки

№ з/п Повне найменування дисципліни (скорочене) Години
1 Теоретичні основи кріогенної техніки (ТОКТ) 412
2 Теоретичні основи розділу сумішей (ТОРС) 75
3 Монтаж, експлуатація і ремонт кріогенних установок (МЕРКУ) 53
4 Кріогенні технології 89
5 Кріогенна техніка (КТ) 214
6 Кріовакуумная техніка (КВТ) 35
7 Установки зрідження і розділення газових сумішей (УСРГС) 97
8 Низькотемпературні машини (НТМ) 88
9 Кріогенні технології вилучення рідкісних газів (КТВРГ) 59
10 Математичне моделювання кріогенних систем (ММКС) 35
11 Автоматизоване проектування кріогенних установок (АПКУ) 56
12 Повітророздільні установки (ПРУ) 161
13 Газифікаційних установки (ГУ) 116
14 Транспорт і зберігання кріогенних продуктів (ТХКП) 116
15 Матеріалознавство і технологія матеріалів (МЗТМ) 137
16  Апарати кріогенних установок (АКУ) 90
17 Моделювання процесів кріогенної техніки (МПКТ) 74