Спеціальність, освітня програма

Кафедрою здійснюється підготовка фахівців СВО “бакалавр” та “магістр” за спеціальністю 142 “Енергетичне машинобудування”.

Освітньо-професійна програма «Кріогенні технології виробництва, зрідження і транспортування природних газів» охоплює новітні напрямки сучасного розвитку суспільства. Це космічні технології, технології ракетобудування, забезпечення низькотемпературних режимів різних електронних приладів, лазерів, приймачів інфрачервоного випромінювання, приладів, заснованих на явищі надпровідності.

Особливе місце в кріогенній техніці займають технології видобутку з повітря азоту, кисню, аргону, неону, криптону, ксенону й гелію з високим ступенем чистоти. Напрямки діяльності фахівців-кріогенщиків визначаються галузями виробництва й науки, де використовують низькі температури нижче 120 К і до абсолютного нуля.

Сучасна металургія використовує кисень, хімічні виробництва – азот. Неон, гелій, криптон, ксенон є основою лазерної техніки й техніки передачі зображень на великі відстані. Кріогенна техніка сформувала значний перелік кріотехнологій – це кріофізика, кріоелектроніка, кріомедицина і кріобіологія, кріоенергетика, кріовакуумна техніка, кріоматеріалознавство. Ракетна і космічна техніка не може існувати без кріогенної техніки. Це далеко неповний перелік сфер життя сучасного суспільства, де працюють фахівці, що отримали ступінь вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Кріогенна техніка і технології».

Детальніше ознайомитися з освітньо-професійною програмою “Кріогенні технології виробництва, зрідження і транспортування природних газів” підготовки магістрів можна за посиланням:

https://nv.onaft.edu.ua/opp/142m-ktt2017.pdf

Детальніше ознайомитися з освітньо-професійною програмою “Енергомашинобудування” підготовки бакалаврів за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування можна за посиланням:

https://nv.onaft.edu.ua/opp/142b-e2016.pdf