Навчальні програми

Наукові досягнення, тенденції та проблеми у відповідних кафедрі областях знань, галузі промисловості
(В світі, в Україні, на кафедрі)

На кафедрі кріогенної техніки проводиться робота по держбюджетній тематиці:
 

  • МК 13/03. Створено комплекс дослідницько-промислових мембранних установок для збагачення неоногеліевой суміші, яка утворюється в якості побічного потоку в Повітророзподільну установках. Розроблено розрахункові моделі, для прогнозування і експлуатаційних параметрів, залежно частки втрат цільових продуктів від концентрацій потоку. Допоміжна область використання баромембранного установок – забезпечення збереження рослинної продукції шляхом створення атмосфери з підвищеним вмістом азоту (85..98% N2).
  •  МК 12/03. Доведено можливість відновлення термодинамічної працездатності теплообмінника кріогенної установки без зміни її схеми.

Виконуються роботи по госпдоговірним темами:

 

  • 11/01. Досліджено методи накопичення та збагачення важких рідких газів, які базуються на фазовому перетворенні пар-тверде тіло. Для експериментальної перевірки фізичної моделі вилучення ксенону Хе виготовлена ​​і випробувана експериментальна установка.
  •  11/07. Виявлено резерви збільшення обсягів виробництва неону, гелію, криптону і ксенону. Проведено техніко-економічне обгрунтування впровадження нових засобів отримання інертних газів.
  •  11/08. Розроблено установки для збагачення неоногеліевой суміші з 2% до 60%. За рахунок застосування нових методів отримання газових концентратів до складу сировинних джерел додатково включені нові підприємства. На згаданих об’єктах неможливо застосовувати традиційні системи збагачення рідкісних газів через обмежені обсяги виробництва рідкого азоту, що використовується в якості холодоагенту.